Λήδρα Πάλας, Λευκωσία – 1963
11 Νοεμβρίου, 2019
Δημοτικό Μέγαρο, Λεμεσός – 1965
11 Νοεμβρίου, 2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΛΕΜΕΣΟΣ (5 - 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1963)


Κατάλογος έκθεσης
Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 40 πίνακες από τέμπερα και λάδι.