• Αλίκη Μουσούρη (Κόρη της Κυβέλης), Λεμεσός

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1938)
  12.5x18εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Άτιτλο

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1972)
  16x23εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Σκίτσα απο τη δίκη του Sutton

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1932)
  15.5x23εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Σκίτσα από τη δίκη Sutton

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1932)
  21x29.5εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Καφενείο

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1981)
  14x19εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Άτιτλο

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1981)
  15.5x23.5εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Καφενείο στο χωριό

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1971)
  25x18εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Άτιτλο

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1977)
  21x31εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Ζώα φάρμας

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1964)
  17x21.5εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Άτιτλο

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1977)
  23x16εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Άτιτλο

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1969)
  17x22εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Άτιτλο

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1976)
  16x22.5εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Άτιτλο

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1976)
  16x22.5εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Ρόδος

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1968)
  22.5x30εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Άτιτλο

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1976)
  15.5x16.5εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Άτιτλο

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1982)
  15x22.5εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Στο καφενείο

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1976)
  15.5x22.5εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Κοπέλα

  (Μεικτή τεχνική σε χαρτί - 1976)
  23x15εκ.
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Νεαρός εργάτης (1976)

  Μελάνι και νερομπογιά σε χαρτί
  17x25εκ
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη
 • Ο παπάς με τον ναργιλέ του (1981)

  Μελάνι και νερομπογιά σε χαρτί
  24.5x32εκ
  Συλλογή οικογένειας του καλλιτέχνη